Privacyverklaring en cookiebeleid van Ginnic Frozen Cocktails

Veiligheid en privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 stelt. Ginnic.eu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

 

Gebruik van cookies

Zoals aangegeven maken wij, voor onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, zie bijvoorbeeld de volgende links voor uitleg: voor Microsoft Internet ExplorerFirefoxGoogle Chrome en Apple Safari.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden alleen gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking en veiligheid van de website. Notoire IP-adressen kunnen daarmee geregistreerd en gedeeld worden voor algemene veiligheid van het wereldwijde web. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren.

 

Facebook

Op deze site is een knop opgenomen naar onze bedrijfspagina op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook(welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de verkoop van Ginnic.eu producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand..

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je het contact- of aanmeldformulier op deze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren en/of wettelijk voorgeschreven wordt. Indien de gegevens niet meer toepasbaar zijn dan worden deze verwijderd.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, bieden we je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien jij niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Ginnic.eu • Sint Luciensteeg 3 • 1012 PM Amsterdam.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2018. ©Ginnic.eu, Amsterdam.